CÔNG TY TÂN THÀNH ĐỒNG – (TNHH)

Công ty

CÔNG TY TÂN THÀNH ĐỒNG – (TNHH)

Tên giao dịch: TAN THANH DONG CO., LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 2300242959
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tân Hồng – Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đức
Ngày cấp giấy phép: 08/09/2003
Ngày hoạt động: 15/08/2004 (Đã hoạt động 17 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động