CÔNG TY TNHH AIR LIQUIDE VIỆT NAM

Công ty

CÔNG TY TNHH AIR LIQUIDE VIỆT NAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 2300103521
Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Kensuke Nakasuji
Ngày cấp giấy phép: 07/09/2007
Ngày hoạt động: 17/12/1996 (Đã hoạt động 25 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động