CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM

Công ty

CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0314410575
Địa chỉ: 65A Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Tôn Nữ Phương Hạnh
Ngày cấp giấy phép: 17/05/2017
Ngày hoạt động: 17/05/2017 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động