CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHA LIFE VIỆT NAM

Công ty

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHA LIFE VIỆT NAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0305774706
Địa chỉ: Tầng 14, Số 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Back Jong Kook
Giấy phép số: 51GP/KDBH
Ngày cấp giấy phép: 12/06/2008
Ngày hoạt động: 13/12/2008 (Đã hoạt động 13 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động