CÔNG TY TNHH CHÂN TRỜI MỚI VIỆT NAM

Công ty

CÔNG TY TNHH CHÂN TRỜI MỚI VIỆT NAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0109418476
Địa chỉ: Xí nghiệp xây dựng số 3, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên Phương
Ngày cấp giấy phép: 17/11/2020
Ngày hoạt động: 17/11/2020 (Đã hoạt động 1 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động