CÔNG TY TNHH CONNELL BROS. (VIỆT NAM)

Công ty

CÔNG TY TNHH CONNELL BROS. (VIỆT NAM)

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0306104694
Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà A&B, số 76, đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Christian Kẳhl
Ngày cấp giấy phép: 15/10/2008
Ngày hoạt động: 15/12/2008 (Đã hoạt động 13 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động