CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG QUỐC TẾ

CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG QUỐC TẾ

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0308110051
Địa chỉ: 80 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lê Tôn Dũng
Ngày cấp giấy phép: 10/04/2009
Ngày hoạt động: 10/04/2009 (Đã hoạt động 13 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page