CÔNG TY TNHH DALAT HASFARM

Công ty

CÔNG TY TNHH DALAT HASFARM

Tên giao dịch: DALAT HASFARM

Mã số thuế: 5800000167
Địa chỉ: 450 Đường Nguyên Tử Lực, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Đại diện pháp luật: Adrianus Anthonius Maria Gordi
Giám đốc công ty: Adrianus Anthoniusmariagordijn
Ngày cấp giấy phép: 07/06/1994
Ngày hoạt động: 01/10/1994 (Đã hoạt động 27 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động