CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TIẾN ĐẠT

Công ty

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TIẾN ĐẠT

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0301449663
Địa chỉ: 405 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Dương Trung Phước
Ngày cấp giấy phép: 10/03/1992
Ngày hoạt động: 02/03/1992 (Đã hoạt động 30 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động