CÔNG TY TNHH FINEWINES

Công ty

CÔNG TY TNHH FINEWINES

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0304258811
Địa chỉ: 137 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Huy
Ngày cấp giấy phép: 08/03/2006
Ngày hoạt động: 08/03/2006 (Đã hoạt động 16 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Ngừng hoạt động