CÔNG TY TNHH GIẤY VI TÍNH LIÊN SƠN

Công ty

CÔNG TY TNHH GIẤY VI TÍNH LIÊN SƠN

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0301452923
Địa chỉ: 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Linh
Ngày cấp giấy phép: 24/11/1993
Ngày hoạt động: 01/01/1994 (Đã hoạt động 28 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động