CÔNG TY TNHH HÀ SƠN

Công ty

CÔNG TY TNHH HÀ SƠN

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 4900142276
Địa chỉ: Số 74B đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Đại diện pháp luật: Vũ Đình Hồng
Ngày cấp giấy phép: 26/07/1995
Ngày hoạt động: 01/04/1998 (Đã hoạt động 24 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động