CÔNG TY TNHH HADUCO HQ

Công ty

CÔNG TY TNHH HADUCO HQ

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0801323845
Địa chỉ: Đường An Dương Vương, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Quang
Ngày cấp giấy phép: 21/05/2020
Ngày hoạt động: 21/05/2020 (Đã hoạt động 2 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động