CÔNG TY TNHH HỒNG LỢI NAM

Công ty

CÔNG TY TNHH HỒNG LỢI NAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0314848263
Địa chỉ: 79 Phạm Đình Hổ, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Tuyến
Ngày cấp giấy phép: 18/01/2018
Ngày hoạt động: 01/02/2018 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động