CÔNG TY TNHH IN NHANH LAM SƠN

Công ty

CÔNG TY TNHH IN NHANH LAM SƠN

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0303207250
Địa chỉ: 46 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Chấn
Ngày cấp giấy phép: 03/03/2004
Ngày hoạt động: 01/04/2004 (Đã hoạt động 18 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động