CÔNG TY TNHH KHẢI THIÊN

CÔNG TY TNHH KHẢI THIÊN

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0301676433
Địa chỉ: 384 Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Phan Khánh
Ngày cấp giấy phép: 27/02/1999
Ngày hoạt động: 01/05/1999 (Đã hoạt động 23 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page