CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỘI NHẬP PHÁT TRIỂN ĐÔNG HƯNG

Công ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỘI NHẬP PHÁT TRIỂN ĐÔNG HƯNG

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0312629241
Địa chỉ: 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Hisashi Hasegawa
Ngày cấp giấy phép: 17/01/2014
Ngày hoạt động: 16/01/2014 (Đã hoạt động 8 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động