CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LONG MINH

Công ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LONG MINH

Tên giao dịch: LONG MINH ONE MEMBER CO., LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 2300540419
Địa chỉ: Khu 2, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Lương Văn Long
Ngày cấp giấy phép: 05/04/2010
Ngày hoạt động: 05/04/2010 (Đã hoạt động 12 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động