CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ BẮC SƠN.

Công ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ BẮC SƠN.

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 2300101644
Địa chỉ: Khu I – Phường Đáp Cầu, Phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Dũng
Ngày cấp giấy phép: 30/12/2005
Ngày hoạt động: 01/01/2006 (Đã hoạt động 16 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động