CÔNG TY TNHH NHẬT LINH

Công ty

CÔNG TY TNHH NHẬT LINH

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0100372026
Địa chỉ: Dốc Đoàn Kết, phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Linh
Ngày cấp giấy phép: 01/09/1994
Ngày hoạt động: 01/11/1994 (Đã hoạt động 27 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động