CÔNG TY TNHH NHÔM ASEAN

Công ty

CÔNG TY TNHH NHÔM ASEAN


Mã số thuế: 0700757204
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tây Nam, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Đại diện pháp luật: Kuo Chia Ming
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động