CÔNG TY TNHH PABNO

Công ty

CÔNG TY TNHH PABNO

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0313621157
Địa chỉ: 2 Đường Số 5, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cảm
Ngày cấp giấy phép: 15/01/2016
Ngày hoạt động: 14/01/2016 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động