CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LH

Công ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LH

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 2301097775
Địa chỉ: Khu đô thị Bắc Ninh, Đường Kinh Dương Vương, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lừng
Ngày cấp giấy phép: 26/07/2019
Ngày hoạt động: 26/07/2019 (Đã hoạt động 2 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động