CÔNG TY TNHH QUỐC ĐẠT

Công ty

CÔNG TY TNHH QUỐC ĐẠT

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 5700462626
Địa chỉ: Khu 8, Phường Hải Hoà, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
Đại diện pháp luật: Trần Bảo Hưng
Ngày cấp giấy phép: 12/06/2003
Ngày hoạt động: 01/08/2003 (Đã hoạt động 18 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động