CÔNG TY TNHH SEN VIỆT

Công ty

CÔNG TY TNHH SEN VIỆT

Tên giao dịch: VLC
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 4200657720
Địa chỉ: 7 Chi Lăng, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Hà
Ngày cấp giấy phép: 01/09/2006
Ngày hoạt động: 01/10/2006 (Đã hoạt động 15 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Ngừng hoạt động