CÔNG TY TNHH SONG SONG

Công ty

CÔNG TY TNHH SONG SONG

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0304030574
Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà số 119 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
Ngày cấp giấy phép: 05/10/2005
Ngày hoạt động: 15/10/2005 (Đã hoạt động 16 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động