CÔNG TY TNHH SUNTEK VIỆT NAM

Công ty

CÔNG TY TNHH SUNTEK VIỆT NAM

Tên giao dịch: SUNTEK VIETNAM COMPANY LIMITED
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 2300678745
Địa chỉ: Khu Chu Mẫu, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Chen, Yu-Kuang
Ngày cấp giấy phép: 10/10/2011
Ngày hoạt động: 10/10/2011 (Đã hoạt động 10 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động