CÔNG TY TNHH TÂN CẢNG HIỆP LỰC

Công ty

CÔNG TY TNHH TÂN CẢNG HIỆP LỰC

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0310959597
Địa chỉ: 938A13 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Ngày cấp giấy phép: 30/06/2011
Ngày hoạt động: 30/06/2011 (Đã hoạt động 10 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động