CÔNG TY TNHH THẠCH BÀN

Công ty

CÔNG TY TNHH THẠCH BÀN

Tên giao dịch: TBI
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 2400767766
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang
Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Kiên
Ngày cấp giấy phép: 31/07/2015
Ngày hoạt động: 31/07/2015 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động