CÔNG TY TNHH THÍCH LÀM MỘC

Công ty

CÔNG TY TNHH THÍCH LÀM MỘC

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0313403053
Địa chỉ: 234 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Vinh
Ngày cấp giấy phép: 18/08/2015
Ngày hoạt động: 19/08/2015 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động