CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG CƯỜNG

Công ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG CƯỜNG

Tên giao dịch:
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0500425145
Địa chỉ: Điểm công nghiệp Phú Thịnh, Phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Cường
Ngày cấp giấy phép: 10/05/2002
Ngày hoạt động: 01/05/2002 (Đã hoạt động 20 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động