CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG NÔNG

Công ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG NÔNG

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0301340306
Địa chỉ: 2E Lê Quang Sung, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng
Giám đốc công ty: Ngô Bái Diên
Ngày cấp giấy phép: 01/03/1993
Ngày hoạt động: 01/03/1993 (Đã hoạt động 29 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động