CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CIVIP

Công ty

CÔNG TY TNHH TIN HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CIVIP

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH TIN HỌC & CGCN CIVIP
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 4300333279
Địa chỉ: 595 Quang Trung, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Đại diện pháp luật: Trương Quang Linh
Ngày cấp giấy phép: 21/06/2005
Ngày hoạt động: 21/06/2005 (Đã hoạt động 16 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động