CÔNG TY TNHH TÍN NGHĨA

Công ty

CÔNG TY TNHH TÍN NGHĨA

Tên giao dịch: TIN NGHIA CO., LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0500581722
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Huấn
Ngày cấp giấy phép: 06/03/2009
Ngày hoạt động: 25/03/2008 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động