CÔNG TY TNHH TLC

Công ty

CÔNG TY TNHH TLC

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 4200578229
Địa chỉ: 65 Phương Sài, Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Lân
Giấy phép số: 3702000790
Ngày cấp giấy phép: 15/12/2004
Ngày hoạt động: 01/01/2005 (Đã hoạt động 17 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động