CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH & YOGA CALIFORNIA

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH & YOGA CALIFORNIA


Mã số thuế: 0305060028
Địa chỉ: Số 126, Đường Hùng Vương, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Dane Roy Fort
Ngày cấp giấy phép: 18/06/2007
Ngày hoạt động: 18/01/2008 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page