CÔNG TY TNHH VINACAD

Công ty

CÔNG TY TNHH VINACAD

Tên giao dịch: YABASHI VIETNAM CAD TECHNOLOGY CORPORATION

Mã số thuế: 0101272440
Địa chỉ: Khu công nghiệp thăng long, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Tatsuyoshi Yabashi
Giám đốc công ty: Masahiro Miyagawa
Ngày cấp giấy phép: 02/07/2008
Ngày hoạt động: 18/07/2002 (Đã hoạt động 19 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động