CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN THÁI DƯƠNG

Công ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN THÁI DƯƠNG

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0301429307
Địa chỉ: 11 Tú Xương, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thái
Ngày cấp giấy phép: 29/08/1995
Ngày hoạt động: 29/08/1995 (Đã hoạt động 26 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động