CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC V-TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Công ty

CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC V-TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Tên giao dịch: PETROLIMEX DANANG

Mã số thuế: 0400101683
Địa chỉ: 122- đường 2/9, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Đại diện pháp luật: Dương Thái Sơn
Giám đốc công ty: Trần Bình Thương
Ngày cấp giấy phép: 15/07/2010
Ngày hoạt động: 18/05/1993 (Đã hoạt động 29 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động