CTY TNHH MATAI (VIỆT NAM)

Công ty

CTY TNHH MATAI (VIỆT NAM)


Mã số thuế: 0300784676
Địa chỉ: KCX Tân Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Takashi Kuwabara
Giấy phép số: 046
Ngày cấp giấy phép: 22/05/1995
Ngày hoạt động: 20/04/1996 (Đã hoạt động 26 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động