CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

Công ty

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

Tên giao dịch: VIETNAM REGISTER (VR)

Mã số thuế: 0100109120
Địa chỉ: Số 18 Phạm Hùng Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Ngày hoạt động: 04/05/1964 (Đã hoạt động 58 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động