CỤC THUẾ TỈNH BẮC NINH

Công ty

CỤC THUẾ TỈNH BẮC NINH


Mã số thuế: 2300167941
Địa chỉ: Đường Lý Anh Tông, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Giám đốc công ty: Nguyễn Khắc Khang
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động