CỤC THUẾ TỈNH LẠNG SƠN

Công ty

CỤC THUẾ TỈNH LẠNG SƠN


Mã số thuế: 4900142893
Địa chỉ: 47 Lê lợi – Vĩnh trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Đại diện pháp luật: Trần Hồng Nghĩa
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động