CUNG VĂN HOÁ THIẾU NHI QUẢNG NINH

CUNG VĂN HOÁ THIẾU NHI QUẢNG NINH


Mã số thuế: 5701245215
Địa chỉ: Phường Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Ngày hoạt động: 29/02/1992 (Đã hoạt động 30 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page