ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THÁI BÌNH

ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THÁI BÌNH


Mã số thuế: 1000215536
Địa chỉ: Phường Hoàng Diệu – Thành phố Thái Bình – Thái Bình, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Giấy phép số: 1-103
Ngày cấp giấy phép: 03/10/1992
Ngày hoạt động: 01/01/1991 (Đã hoạt động 31 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page