ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH BẮC GIANG

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH BẮC GIANG


Mã số thuế: 2400111029
Địa chỉ: Đường 398, Xã Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Đại diện pháp luật: Tạ Văn Dương
Giám đốc công ty: Nguyễn Văn Hợp
Giấy phép số: 90 -UB
Ngày cấp giấy phép: 30/01/1992
Ngày hoạt động: 01/01/1995 (Đã hoạt động 27 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page