ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH BẮC NINH

Công ty

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH BẮC NINH


Mã số thuế: 2300106610
Địa chỉ: Dốc Suối Hoa, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Vụ
Ngày hoạt động: 06/01/1997 (Đã hoạt động 25 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động