HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI CHIẾN CÔNG

Công ty

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI CHIẾN CÔNG

Loại hình hoạt động: Hợp tác xã

Mã số thuế: 4600133753
Địa chỉ: Khối phố 3, P. Phố Cò, Phường Phố Cò, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
Đại diện pháp luật: Đinh Huy Chiến
Giấy phép số: 170207000005
Ngày cấp giấy phép: 06/04/1998
Ngày hoạt động: 06/04/1998 (Đã hoạt động 24 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động