HỢP TÁC XÃ MEKONG FARM

Công ty

HỢP TÁC XÃ MEKONG FARM

Loại hình hoạt động: Hợp tác xã

Mã số thuế: 1801665022
Địa chỉ: ấp Nhơn Thuận, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ
Đại diện pháp luật: Đặng Giang Nam
Ngày cấp giấy phép: 09/03/2020
Ngày hoạt động: 03/03/2020 (Đã hoạt động 2 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động