HỢP TÁC XÃ TÂN HIỆP

Công ty

HỢP TÁC XÃ TÂN HIỆP

Loại hình hoạt động: Hợp tác xã

Mã số thuế: 0200135766
Địa chỉ: Số 16/49 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Đại diện pháp luật: Phí Thị Minh
Giám đốc công ty: Lưu Thị Hiền
Giấy phép số: 0064
Ngày cấp giấy phép: 31/12/1998
Ngày hoạt động: 31/12/1998 (Đã hoạt động 23 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động